Vánoční besídka s Majdou

Volný čas
Program: Majda Reifová, děti z MŠ, hlucké mažoretky, dovednostní soutěže, dětská diskotéka.

Termíny