MUŽ ZAHOŘÍ A JDE, ŽENA TRPĚLIVĚ ŽHNE...

Volný čas
- výstava obrazů Milana Farného a básní Marie Farné, jejichž život je poznamenaný bojem s těžkou duševní nemocí.

Termíny