Autorská prezentace Jaroslava Prokeše

Volný čas
JAROSLAV PROKEŠ (* 1977, Frýdlant) je absolventem VŠUP v Praze, Ateliér sklo v architektuře u Mariana Karla. V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře výtvarných umění FUA TU v Liberci. Ve své tvorbě je Prokeš zaujat základními elementy, zacházením s materiálem v čistotě jeho hmot, jakož i mapováním sil, které nejsou primárně postižitelné pouhými smysly. Leitmotivem jeho tvorby je téma prostoru, který autor sám v nadsázce chápe jako materiál. Konečný výraz jeho prací charakterizuje úspornost a láska ke geometrii. Pravidelně vystavuje od roku 1996.
Termíny