Autorská prezentace Jana Stolína

Volný čas
JAN STOLÍN (* 1966, Svitavy) je absolventem VŠUP v Praze, obor sochařství u Kurta Gebauera. V současnosti působí jako odborný asistent na Katedře výtvarných umění FUA TU v Liberci. Jeho tvorba se rozvíjí především dvěma směry, jimž je společné minimalistické zakotvení: na jedné straně jsou to místně specifické skulptury využívající průmyslové materiály, na druhé straně práce s barveným světlem artikulovaným buď projektory či televizní obrazovkou. V roce 2000 autor stanul mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. V roce 2001, spolu s Petrem Stolínem, obdržel Čestné uznání Grand Prix Obce architektů v kategorii výtvarné dílo v architektuře za Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci. K významnějším počinům z nedávné doby patří například jeho instalace na pražském Aeronále (2008), Památník obětem ŠOA v Liberci (2008), projekt pro Oblastní galerii v Liberci (2013) či instalace v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (2013). Jako kurátor vede od roku 1997 libereckou Galerii Die Aktualität des Schönen.
Termíny