Koncert festivalu tribuna komorní písně

Hudba
Účinkují žáci základních uměleckých škol Plzeňského kraje (Domažlice, Klatovy, Plzeň, Dobřany, Přeštice).
Termíny