Miroslav Kovářík – setkání s poezií

Volný čas
Pořad divadelníka a recitátora M. Kováříka, nejvýznamější básnické dílo 50. let, svědectví lásky a víry uvězněného básníka. Texty básníka Václava Hraběte. Blues pro bláznivou holku bude uveden v 19 hod. na Malé scéně. Václav Hrabě: Blues pro Bláznivou holku (postbeatnický večer s atmosférou malých divadélek 60. let s hudebním duem Jiří Pertl, Václav Prejzek, původní hudba, jevištní adaptace povídky Horečka z r. 1962 s verši V. H.).
Termíny