Pohádka o dědu Vševědovi

Divadlo
Klasická marionetová pohádka.
Termíny