Slavnostní koncert "Pocta Kaunicovi"

Hudba
U příležitosti 100. výročí úmrtí JUDr. Václava hraběte z Kaunic a 25. výročí založení Komorního sboru Dvořák Uherský Brod. Slavnostní zahájení: Ing. Petr Vrána, místostarosta města. Účinkují: Komorní sbor DVOŘÁK – dirigent Ing. Antonín Veselka, recitace – Miloš Kročil, člen Městského divadla Brno, zobcová flétna – Helena Bemerová. Sbor CAMPANA Gymnázia J.A. Komenského Uh. Brod, vedoucí sboru Mgr. Monika Koubová.
Termíny