Michal Matzenauer

Výstava
Malíř a básník Michal Matzenauer (*1947) patří mezi výjimečné autory, jejichž tvorba nepodléhá soudobému tendenčnímu tlaku, ale razí si svou vlastní osobitou cestu. Rozsáhlé dílo krystalizuje ze symbiózy jeho malířsko – básnického založení. Těžištěm Matzenauerovy tvorby se tak staly lettristické experimenty, které rozvíjel v kresbě i malbě, kde dospěl k neobyčejné syntéze obrazu a kaligrafie. Charakteristická se pro něj stala rozmanitost témat, která se ale vzájemně prolínají, doplňují a obohacují. V uceleném pohledu lze Matzenauerovo dílo vnímat jako ustavičné kladení týchž otázek básníka, které tlumočí umělec v jedné a té samé osobě. Rozličné formy a rozpoložení těchto otázek v průběhu doby pak vyzní jako deníkové záznamy komplementární k vlastnímu životu.
Termíny