Život pod stožáry - příroda písčin u obce Čeperka

Výstava
Výstava seznamuje návštěvníky s některými typickými rostlinami a zástupci hmyzu obývajícími písčité plochy, suché, živinami chudé trávníky, ale i nízké porosty náletových dřevin a lesní okraje.
Termíny