IX. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka

Hudba
Lukáš Hurtík - varhany. Program: Z. Pololáník, S. Scheidt, J. S. Bach, C. P. E. Bach, A. Dvořák, C. Franck.
Termíny