Der Filmbringer

Film, Krátký film
Muž, táhnoucí film sněhem, jej umístí na filmové cívky připevněné na stromech. Tímto způsobem se film převíjí z cívky na cívku a lze jej sledovat na kterémkoliv daném místě s promítacím projektorem. Autor filmu se toulá po různých krajích a slouží jako nositel kinematografické kultury...
Termíny