Hotel mezi dvěma světy

Divadlo
Mít příležitost nahlédnout na svůj život tak, jak jste to nikdy nezkusili. Proč? Protože jste se ocitli v mezičase. Mezi světem živých a mrtvých. Každá z postav je z nějakého důvodu v kómatu. Tím se vysvětluje existence hotelu, ve kterém vás odveze výtah nahoru nebo dolů. V hotelu jsou lidé bez ohledu na postavení nebo jiné společenské rozdíly, kdy jsou si všichni rovni. Uklízečka i prezident. Z rozdílné povahy postav dochází k humoru ve vážných, dokonce i nejvážnějších situacích.
Termíny