1. koncertní večer

Hudba
Účinkují: Přemysl Kšica – varhany a Karolína Bubleová Berková - mezzosoprán.
Termíny