Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní

Volný čas

Seminář je organizován v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska. Tématem semináře je záchrana kulturní krajiny a jejích autentických památek, význam identifikace hodnot a souvislostí krajiny a památek, otázky konzervace a restaurování autentické architektury, význam tradičních řemesel a stavebních postupů při záchraně památek – pozitivní a negativní příklady, praktická technologická dílna s výukou základních dovedností pro záchranu historického omítaného zdiva.


Termín: 9.-11.10.2013
Místo: Broumovsko

Program seminář zahrnuje: Cyklus přednášek v konferenčním sále IC Broumovsko dne 9. října 2013 od 17.00:
  • „Kulturní krajina se souborem kostelů s přesahem kulturního kontaktu“ prof. arch. Milena Hauserová, FA ČVUT Praha
  • „Nové poznatky ze stavebně historických průzkumů souboru broumovských kostelů“ Mgr. Miloš Buroň, NPÚ ÚOP Josefov
  • „Hesseliův Urbář Broumovska“ s ukázkami mapových příloh PhDr. Vladimír Waage, Národní archiv Praha
Technologická dílna dne 10. října od 13.30, Martínkovice s tématem:
  • „Konzervace – obnova, praktická výuka tradičních výrobních postupů„ prof. arch. Václav Girsa, Ing. Dagmar Michoinová, NPÚ GnŘ
Komentované prohlídky kostelů z broumovské skupiny kostelů Výstava fotografií v kostele sv. Markéty v Šonově

Podrobnosti k programu naleznete v přiložené pozvánce: PDF.

Vstup na jednotlivé akce je zdarma.

Info, sdílení pozvánek, fotek, dojmů... Facebook.

Termíny