Arabská kapela ZIRIAB

Hudba
Rozmanitý repertoár. Hudba, která pochází z různých arabských států, obsahuje jak melodie k poslechu tak k tanci, včetně lidových písniček. Nemalou část repertoáru představuje hudba, která má kořeny v staré arabské Andaluzii. Během večera zazní nástroje jako loutna, arabská flétna, tamburina a arabský buben darbuka.
Termíny