Smrt je jen začátek…

Výstava
O umírání, smrti a pohřbívání v předkřesťanských dobách. Výstava vycházející z archeologických nálezů v evropských zemích zaměřuje pozornost na rituály spojené s koncem lidského života.
Termíny