Byla cesta ušlapaná

Divadlo
Příběh o lásce, přátelství a kořalce na lidovou notu.
Termíny