Velkomoravské Znojmo

Výstava
Návštěvníci získají základní informace o misii Cyrila a Metoděje na Moravě, seznámí se však také s tehdejší společností, zvyky, tradicemi, řemesly, obchodem a cestováním. Důraz je kladen na dobovou situaci ve znojemském regionu. Příchozí si budou moci prohlédnout archeologické nálezy a repliky nástrojů, zbraní a šperků z období Velkomoravské říše. Na výstavě bude poprvé zpřístupněn pohřeb velkomoravského bojovníka vybaveného ostruhami a zbraněmi.
Termíny