Rudolf Sikora: O svete

Výstava
Komorní výstava slovenského konceptuálního umělce i aktivního pozorovatele Rudolfa Sikory je autorským výběrem z 25 původních listů knihy pro mládež nazvané krátce O svete/About the World. Samotná kniha vznikla po výzvě k putovní zahraniční výstavě pojmenované Jiná dětská kniha/Another child book. Kniha Rudolfa Sikory O svete nemohla být v době svého vzniku v tehdejším normalizačním Československu veřejně prezentována, natož vydána. Jediný výtisk, který se podařilo propašovat do zahraničí nemohl být nikdy doručen autorovi zpět.
Termíny