Kde domov můj?

Výstava
Výstava Kde domov můj?, která je součástí širšího stejnojmenného projektu, vznikla na základě otevřené výzvy, které se zúčastnilo přes 500 autorů. Výběr obeslaných prací byl doplněn díly dalších umělců, kteří se tématem domova v jeho nejrůznějších významech zabývají (domov jako místo, město, krajina, region, země ad.). Z domácích autorů jsou to například Karel Nepraš, Jiří David, Tomáš Císařovský, Tomáš Džadoň, Jasanský a Polák, Martin Mainer, Kateřina Šedá, Jindřich Štreit a Martin Zet, ze zahrnaičních umělců mimo jiné Kristina Norman, Tallervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen nebo Krzysztof Wodiczko.
Termíny