Křeslo pro Jana Kanyzu

Volný čas
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček.
Termíny