Vznik Československa

Volný čas
Přednáška pana profesora PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. , který je v současné době univerzitním profesorem, působící na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Studoval historii a etnografii v Praze a v Sofii. Specializuje se na moderní české a slovenské dějiny a dějiny jihovýchodní Evropy.
Termíny