Manželé Turkovi - Keramické objekty

Výstava
Termíny