Jana Doležalová - Proměnná společnost v popelu Fénixe

Výstava
Společnost je celek prostoupený různými principy, které jí drží pohromadě, nebo ji mohou dovést k rozkladu. Jana Doležalová ve svojí tvorbě prostupuje krajinou a reaguje na její proměny. Sebeinstalacemi a zásahmi v krajině, či na vlastním těle vytváří více či méně přirozené akce a konstelace, které působí na první pohled hravě, ale každá z nich nese důležité poselství o vztahu současného člověka k přirodě.
Termíny