No Comment? Vol. 2

Výstava
Výstava se soustřeďuje na tzv. krátký estetický moment, ve kterém divák splyne s dílem a ztrácí své normální já. Bernard Berenson o něm mluví jako o mihotavém okamžiku, tak krátkém až se zdá být bez času. Odlišné typy diváků (věk, pohlaví, sociální skupina) se přirozeně konfrontují se situací v galerii a komentují vybraná díla (videa, objety, akce). Diváci se můžou stát hlavními aktéry a spolutvůrci díla prostřednictvím vnímaní, následných interpretací či komentářů vepsaných do speciálních galerijních knih. Samotné díla nabývají v instalačním kontextu a navozené situaci zcela nové významové rozměry, vedou kromě monologů i vzájemné dialogy.
Termíny