Umění při hledání štěstí

Volný čas
Beseda s doktorem filologie Vladimírem Frantou pro všechny, kteří se zajímají o otázky tvorby. Beseda bude doprovázena ilustracemi známých uměleckých děl světové a ruské klasiky.
Termíny