Švédsko

Volný čas
Povídání bude zaměřeno na poznatky z opakovaných pobytů ve Švédsku, přede- vším v jeho hlavním městě Stockholmu, nazývaném též švédskými Benátkami. Další část bude věnována švédskému venkovu, významným historickým udá- lostem a také zážitkům z nejdelšího a nejslavnějšího cyklo-maratonu V“aternrundan. Nonstop trasa kolem druhého největšího jezera V“atern měří 300 km. Zimní Vasův běh na lyžích a V“aternrundan jsou ve Švédsku nejmasovější a nejprestižnější sportovní akce. Připravil František Šesták.
Termíny