Svět před katastrofou - Krakovští Židé mezi světovými válkami

Výstava
Výstava historických fotografických záběrů ze života krakovských Židů v období mezi dvěma světovými válkami představuje významný projekt Mezinárodního centra kultury v Krakově z roku 2007, reprízovaný posléze v Norimberku (2008), v Jeruzalémě (2009) a Londýně (2010).
Termíny