Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Koncert k poctě Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera

Hudba
Vystoupí: dirigent - Muhai Tang, Symfonický orchestr ml. m. Prahy FOK, sbor - Kühnův smíšený sobr, sbormistr - Marek Vorlíček.
Termíny