Česká hudební emigrace 18.století

Volný čas
Život a dílo hudebních skladatelů českého původu působících v zahraničí Jana Křtitele Vaňhala a Františka Xavera Richtera. Pořad připravil Mgr. Marek Obdržálek.
Termíny