Markéta Křížová: České země, Evropa a svět

Kurzy, vzdělání, konference

Zrození moderní doby z procesu zámořské kolonizace.

První přednáška z nového cyklu, koncipovaného Markétou Křížovou (Středisko ibero-amerických studií FF UK), který mimo jiné zkoumá vznik myšlenky lidských práv a univerzálních svobod na pozadí širších historických dějů.

I poté, co vychladly emoce kolem 500. výročí „objevení“ Ameriky, zůstává téma zámořské expanze a podrobování jiných kultur neuralgickým bodem evropského vnímání sebe sama. Co bylo před sto lety zdrojem sebevědomí a nadřazenosti Evropanů, stává se zdrojem pochybností…

Srdečně Vás zve Knihovna Václava Havla.


Termíny