Min Ko Nain: Laureát ceny Homo Homini

Kurzy, vzdělání, konference

Min Ko Nain je disident, vůdčí postava studentského hnutí z roku 1988 a nejvýraznější postava současné občanské společnosti v Barmě.
Cenu Homo Homini, udělovanou osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů, dostal od společnosti Člověk v tísni již v roce 2000. Osobně ji ale může převzít teprve nyní. Za organizování studentských protestů byl totiž bezmála 15 let vězněn a propuštění se dočkal až v lednu 2012.

Slavnostní předání ceny doprovodí Min Ko Nain přednesem své básně Vyznání rudé růže. Česky báseň ve svém překladu přečte básník Petr Borkovec.

Večer se koná ve spolupráci Knihovny Václava Havla, společnosti Člověk v tísni a Barmského centra v Praze.

 

Termíny