kurzy angličtiny s rodilým mluvčím

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Angličtina s rodilým mluvčím pro děti od 2 do 15 let. Výuka v centru města hravou formou založenou na principech osvojování mateřského jazyka (u mladších dětí) nebo zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností (u starších dětí).

Přátelská a uvolněná atmosféra, malé skupiny dětí (kolem 5 dětí ve skupině), osobní přístup, pochvala za každou snahu, příjemní lektoři a ještě mnohem více. Ukázková hodina zdarma:)

Díky rodilému mluvčímu mají děti možnost naposlouchat si autentickou výslovnost, větnou melodii, slovní a větný přízvuk. Celá výuka probíhá výhradně v angličtině, takže si děti osvojují jazyk velmi přirozeně a intenzivně. Lektor svou řeč doprovází řečí těla a mimikou, což dětem usnadňuje chápání. Lekce jsou založené na častém střídání činností, zapojení co nejvíce smyslů, upevňování, opakování a napodobování, jsou plné her, soutěží, písniček a říkanek.

Výběr z naší nabídky:
Baby English - pro nejmenší děti do 3 let. 30minutová lekce v doprovodu rodiče. Osvojování si cizího jazyka založené na principech učení se rodnému jazyku.
English Club - intenzivní kurz pro předškolní děti. Celé dopoledne s angličtinou, ve které se učíme, hrajeme si a povídáme. Kromě lekcí angličtiny si čteme pohádky, malujeme, vyrábíme, chodíme ven...
Learn and Play - kurzy pro děti od 3 do 15 let. Děti jsou do skupin rozdělené podle věku a jazykových schopností. Snažíme se o nepřímé učení, kdy jsou děti tak zabrané do činnosti, že si ani neuvědomují, že se učí.
Konverzační kurzy pro dospělé - malé skupiny, výuka v centru města s rodilým mluvčím, obsah kurzu podle požadavků studentů
Příprava k maturitě - česká lektorka, příprava na všechny části maturity (ústní, písemnou, poslech, čtení a jazykovou kompetenci)
Doučování pro žáky ZŠ a SŠ - individuální lekce, náplň a termín podle zadání studenta

 

 

Termíny