Otakar Nejedlý. Z Čech na Ceylon, do Indie a zase zpátky

Výstava
Výstava bude zaměřena na časový úsek od počátku 20. století do roku 1918. V tomto poměrně dlouhém období prošel Nejedlého výtvarný jazyk mnoha změnami, které byly ovlivněny i jeho cestami, a to nejen těmi zahraničními. Již v letech 1904 – 1905 cestuje za novými zážitky a to do Kameniček spolu s Antonínem Slavíčkem. O několik let později pak objevuje krásy za hranicemi naší země. V roce 1909 se přes Itálii a Střední východ vydává na Cejlon a do Indie. Na této cestě ho doprovází přítel Jaroslav Hněvkovský. Návštěvníkovi se tak nabídne skvělá příležitost porovnat Nejedlého „domácí“ tvorbu s jeho pracemi ovlivněnými exotickou cizinou. Zajímavé je pak také Nejedlého kubistické období, spadající do roku 1914 a jeho následná reakce na první světovou válku. Nejedlého tvorba se v tomto raném období vyznačuje bohatým a složitým vývojem od impresionistických maleb, přes secesní dekorativismus po expresivní malbu.
Termíny