Česká kulturní krajina, Životní prostředí památek

Volný čas
Přednáška Mgr. Petry Hečkové, PhD. Seznámíte se nejen s historickým vývojem české kulturní krajiny a specifickými přírodními i historickými okolnostmi, které určovaly její charakter a dnešní podobu, ale také s nejčastějšími typy památek, s nimiž se v ní dodnes setkáváme.
Termíny