Kouzelné tóny

Výstava
Hudební nástroje (trubky, klarinety, citery, spinety, housle, píšťaly, kastaněty, bubínky, kytary, fagoty, heligonky, tamburíny) byly do muzea v minulosti získány jako dary. Ty, které vystavíme, budou doplněny medailony s ukázkou tvorby místních nebo z Chrasti pocházejících skladatelů, hudebníků a operních pěvců.
Termíny