Malby měsíců mistra Václava

Volný čas
V severoitalském Trentu (Tridentu) najdeme ve věži zvané Torre Aquila na hradě Buonconsiglio jedenáct unikátních gotických fresek, na nichž jsou zobrazeny jednotlivé měsíce roku (s výjimkou března, který musel ustoupit schodišti) a s nimi spjaté práce na vesnici a život řemeslníků v jižním Tyrolsku. O autorovi nádherných maleb, jež vypadají téměř jako tapiserie, víme pouze to, že se jmenoval Václav a pocházel z Čech. Své monumentální dílo vytvořil před rokem 1407 na objednávku moravského šlechtice Jiřího z Lichtenštejna, který v Trentu působil jako biskup. Přednáška přiblíží nejen všechny fresky, ale i život na nich zachycený. Přednáška Marka Zágory.
Termíny