Jiří Příhoda: Archa

Výstava
Projekt Archa pro dvůr Galerie Jaroslava Fragnera je realizací druhé verze Cely I určené k přemýšlení, dlení a individuální izolaci. Cela I stojí v Austinu a pracovně ji Jiří Příhoda nazývá "Prales", protože je umístěna na rozhraní mezi zdejším původním cedrovým lesem, nikdy člověkem neformovaným, a všude se zde rozlézajícími příměstskými domy. Archa je oproti první verzi větší v objemu a je rozšířena o podlahový otvor nad vodní hladinou jako protějšek stropnímu otvoru směřujícímu do nebe.
Termíny