Autorské čtení a beseda s Marií Gazdovou-Kročilovou

Volný čas
Autorkou půvabných veršů a povídek z Moravských Kopanic, s uměleckým přednesem doc. Mgr. Miloše Kročila.
Termíny