Podblanické parky v proměnách

Volný čas
Ohlédnutí za dlouholetými výzkumy - Mgr. Václav Kovařík.
Termíny