Blanka Růžičková - Slovanská píseň

Volný čas
Beseda o historii starých Slovanů, hra na staré lidové nástroje se zpěvem lidových písní.
Termíny