Štěkání s Pomádou

Hudba
Volné zpracování klasického muzikálu účastníky letního divadelního tábora pod vedením pana Daniela Kollmanna.
Termíny