Tereza Sochorová, Filip Cenek: Množina

Výstava
Projekt Terezy Sochorové, ke kterému přizvala Filipa Cenka, je průnikem individuálních přístupů, které společně tvoří množiny a podmnožiny vzájemných vztahů. Sochorová ve své dvojici prací (Čtenářka, 2006, Posluchačka, 2012) pracuje s posuny časoprostoru, ve kterém se nachází téměř identická těhotná žena. Autorka srkze performance s mírnými nuancemi rekonstruuje fotografii vlastní matky, kterou v první práci oživila jemnou animací a mluveným slovem. Abstrahované diaprojekce Filipa Cenka (Bez názvu (modrá), 1996/1997) promítající dvě identicky modrá „ticha“, nepředmětnou hru se světlem, barvou a podkladem, tvoří určitý protipól figurativnějšího vyjádření Terezy Sochorové. Výstava bude doplněna o autorské noviny V duchu.
Termíny