Henning Wagenbreth - Zaostřeno na design

Volný čas
Přednáška s diskusí.
Termíny