Věčný nepřítel

Film, Drama
Kronika francouzské rodiny mezi lety 1871 až 1939 na pozadí tří válek s Německem.
Termíny