ČSKH/Bennewitzovo kvarteto/Danjulo Ishizaka - cello

Hudba
Programu: Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet B dur „Lovecký“ K 458, Ervín Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto, Franz Schubert: Smyčcový kvintet C dur op. posth. 163 D 95.
Termíny