AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA S MARIÍ GAZDOVOU - KROČILOVOU

Volný čas
Autorka půvabných veršů a povídek z Moravských Kopanic, s uměleckým přednesem pana doc. Mgr. Miloše Kročila.

Termíny