Význam Sv. Cyrila a Metoda pro dnešní dobu

Volný čas
Přednáška Mgr. Pavla Macury pořádaná Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích ve spolupráci s městem Hulín.

Termíny