Pochod pro zdraví

Volný čas
Vhodná příležitost, kde si „protáhnout kosti“, se nabízí při Pochodech pro zdraví. Jedním z organizátorů těchto výprav do okolí je zkušený horolezec Vlastimil Směták a organizačně mu pomáhá paní Ludmila Súčková.

Termíny